• Ön Ekskäret

  En plats för individens utveckling och samhällets förändring

 • Välkommen till ön Ekskäret

  Med sin rena enkelhet och exklusivitet erbjuder ön Ekskäret en unik naturnära miljö som är speciellt anpassad för nyfiket utforskande möten, dialog och reflektion.

  En ny fas

  Ön Ekskäret går nu in i en ny utvecklingsfas och vi har bestämt att stänga ön för uthyrning från och med 1 januari 2020, för att istället öppna upp i en ny form under våren. Skälet till detta är att samhället har utvecklats mycket sedan vi startade 2011 och vi tror att ön idag än mer behövs som en trygg plats att utforska och testa nya tankar och idéer som bidrar till ökad grad av klokskap och meningsskapande. Vi vill därför finnas till för de individer och aktörer som behöver just detta. Arbetet med hur det nya ska fungera och organiseras pågår och vi kommer under vintern att berätta mer om det arbetet och förutsättningarna för att använda ön framåt.

   

  En egen plats i skärgården

  Ön Ekskäret ligger mitt i Äpplarö naturreservat i Stockholms mellanskärgård, ungefär en kilometer norr om Finnhamn och i höjd med Ljusterö. Ön är tillräckligt stor för att du ska hitta en alldeles egen plats för reflektion och samtidigt lagom liten för nära gemenskap och goda samtal.

   

  På Ekskäret finns inga andra besökare än de personer man är där tillsammans med. Det skapar en känsla av samhörighet och ger avskildhet och ro.

 • Aktiviteter året runt

  Ön är Stiftelsen Ekskärets första stora projekt som påbörjades 2008. Ambitionen var att skapa en fysisk plats för livets stora frågor, samtal och reflektion om den egna personliga utvecklingen och om hur en hållbar och positiv samhällsförändring kan åstadkommas.

  På ön finns unika förutsättningar för nyfikna möten och just av den anledningen fungerar den som basen för många av stiftelsens egna möten, exempelvis utforskande learning labs, think tanks eller samskapande möten på olika teman.

   

  Verksamheten på ön pågår året runt. Under hela sommaren fylls ön med ungdomar från organisationen Protus. Under höst, vinter och vår driver stiftelsen bland annat kurser i självledarskap..