• Platsen Ekskäret

  För nyfikna möten, samtal och reflektion

 • Om ön

  Ön Ekskäret är en av grundstenarna i Stiftelsen Ekskärets verksamhet som 2008 grundades av finansmannen och entreprenören Tomas Björkman. Stiftelsens första projekt blev ön Ekskäret med visionen att skapa en plats för nyfiket utforskande möten och funderingar kring livets och samhällets stora frågor.

  Anläggningen färdig 2011

  Ett år senare började byggnationen av en anläggning som skulle manifestera denna vision. Den stod färdig 2011 och blev då nominerad som en av fyra till Sveriges förnämsta arkitekturpris, Kasper Sahlin-priset, för den eleganta utformningen helt i trä med oregelbundna vinklar och nivåer specialanpassade till terrängen för att smälta in. Med sin genomtänkta enkelhet och exklusivitet är ön Ekskäret en unik plats som i varje detalj är skapad för att ge besökarna de bästa förutsättningarna för nyfikna möten, samtal och reflektion.

   

  Idag är Stiftelsens övertygelse att personlig medvetandeutveckling bidrar till långsiktig och hållbar utveckling av såväl individer som organisationer och samhälle och har ett uppdrag att facilitera samskapandet av ett mer medvetet, välmående och hållbart samhälle. Verksamheten erbjuder därför bl.a. arenor för nyfiket utforskande möten, dialog och livslångt lärande. Ön Ekskäret är en sådan arena.

   

  Verksamheten på ön pågår året runt. Under hela sommarhalvåret fylls ön med ungdomar från organisationen Protus. Under höst, vinter och vår driver stiftelsen bland annat kurser i självledarskap.

   

  Stiftelsen Ekskäret äger ön Ekskäret och även det bolag (Ekskäret Konferens AB) som driver verksamheten på ön. Idag finns stiftelsen också etablerad i centrala Stockholm genom Ekskäret Klustret. Stiftelsen Ekskäret drivs utan vinstintressen och är en religiöst och ideologiskt obunden organisation.

  Läs gärna mer om Stiftelsen Ekskäret på webbplatsen, www.ekskaret.se!